Hodnocení není spuštěno

Hodnocení pro ZS 2019/2020 bude probíhat od 20.12.2019 00:00.