Hodnocení je spuštěno

Hodnocení pro LS 2016/2017 probíhá do 31.08.2017 23:59.

Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 481 ze 1271 1,74
Filozofická fakulta 17 ze 666 1,57
Pedagogická fakulta 414 ze 2124 1,52
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 105 ze 168 1,64
Teologická fakulta 39 ze 669 1,49
Zdravotně sociální fakulta 373 ze 1904 1,58
Zemědělská fakulta 34 ze 1076 1,77