Hodnocení je spuštěno

Hodnocení pro LS 2017/2018 probíhá do 31.08.2018 23:59.

Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 445 ze 1189 1,71
Filozofická fakulta 29 ze 578 1,56
Pedagogická fakulta 292 ze 1957 1,49
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 80 ze 131 1,59
Teologická fakulta 75 ze 632 1,44
Zdravotně sociální fakulta 270 ze 1797 1,57
Zemědělská fakulta 102 ze 948 1,56