Hodnocení je spuštěno

Hodnocení pro LS 2016/2017 probíhá do 31.08.2017 23:59.

Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 423 ze 1271 1,75
Filozofická fakulta 3 ze 666 1,88
Pedagogická fakulta 220 ze 2124 1,49
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 69 ze 168 1,61
Teologická fakulta 9 ze 669 1,49
Zdravotně sociální fakulta 169 ze 1904 1,58
Zemědělská fakulta 10 ze 1076 1,84